top of page
Search

КЪДЕ В ТЯЛО НИ СЕ СЪХРАНЯВАТ УБЕЖДЕНИЯТА? С метода Тета Лечение (ThetaHealing®)

Updated: Apr 9, 2020Убеждение: Съзнателно приемане на нещо за реално и истинно, често подкрепено с емоционално или духовно усещане за правота.


Работата със убеждения ни дава пряк достъп до подсъзнанието ни и средства да се променят неговите нагласи. Нашия ум е като биологичен компютър, който приема информация и реагира на нея. Как ще реагираме на някакво преживяване зависи от информацията, която умът възприема, от начина по който я получава и тълкува. Когато убеждението е възприето като реално от ума, тялото и душата, то се превръща в „програма“.


Програмите мога да служат в наша полза или вреда, зависи какви са и как реагираме на тях. Много хора живеят с неосъзната програма, че не могат да успеят. Дари да са били преуспяващи в продължение на години, понякога те внезапно загубват всичко или правят така, че да се провалят. И много често те дори не осъзнават, че се саботират сами. Дълбоко в тях се таи програма от детството. Тя се крие в подсъзнанието и чака да й се отвори път да навлезе в живота им.


(Болестите и несполуките също са в следствие на различни негативни убеждения и програми).


Работата с убежденията дава възможност на хората да отстранят тези негативни програми и да ги заменят с положителни от Създателя на Всичко, Което Е.


("Създателят" или Твореца в Тета Хийлинг не е с религиозно значение. Това е личното разбиране на всеки един човек за Всевишното, Безусловната любов, виж повече в "https://www.nadiaradeva.com/post/какво-е-това-thetahealing-тета-лечение-част-1")


Сигурно сте чували, че човек е това, което яде. В Тета лечението се вярва, че човек е това, което мисли. Мислите ни създават нашите преживявания. Преживяванията, от своя страна, се създават от начина, по който възприемаме света, и как другите възприемат нас. Ние изпращаме сигнали и другите ни възприемат въз основа на тези проектирани мисъл-форми.

В Тета Хийлинг (ThetaHealing®) човек има четири нива на убежденията


1. Същностно ниво.

Същностните убеждения са тези, на които сме били научени в детството си. Те стават част от нас. Това са също убеждения, които сме научили и възприели в този живот от гледна точна на настоящите си представи. Докато съществуваме в това пространство и време, ние постоянно си създаваме нови същностни убеждения.


Съдържат се като енергия в невроните в предните челните дялове на мозъка.


2. Генетично ниво

На това ниво програмите идват от нашите предци или са вложени в гените ни в този живот. ДНК е толкова дълга, така плътно навита в клетките, че ако можехме да я развием и изпънем, ще достигне дължината колкото човешки пръст. Във всяка клетка на тялото има закодирано голямо количество информация. Тези убеждения са енергии, които се съхраняват в морфогенетичното поле около физическото ДНК. Морфогенетичното поле съхранява генетичните чувства и емоции. Тъкмо това „поле“ от натрупани познания казва на механизмите на ДНК какво да правят. Цялата тази конструкция съдържа генетична информация, която стига поне седем поколения назад. Ние не сме само физически същества, но и ментална и духовна енергия; установено е, че много от нещата, които вършим в живота си, не зависят само от нашите убеждения, но и от убежденията на нашите предци.


Убеждения от Генетичното ниво се намира в средата на мозъка, вътре в епифизата.


3. Историческо ниво

На това ниво се пазят спомени от минали животи или дълбока генетична памет и опит на колективното съзнание, които сме донесли в настоящето. Има 3 молекули, които носим със себе си от живот в живот. Когато душата влезе в тялото, те отиват на три различни места: едната в епифизата в мозъка, втората в сърцето и третата в основата на гръбначния стълб.

Връзката с груповото съзнание и с астралния свят също се пази тук. Много от програмите на това ниво са резултат от колективното съзнание, тоест с взаимовръзката ни с другите човешки мисъл-форми.


Убеждения от Историческо ниво се съхраняват в ауричното поле или етерното енергийно поле около тила и раменете.


4. Душевно ниво

Това ниво представлява същността на дадената личност, целостта на индивида. Нашата душа е Божествена и много по-голяма от физическото ни тяло. Програмите, които се съдържат на душевно ниво са много дълбоки и мощни. Излъчва се от нея към външния свят, преди всичко от сърдечната чакра.


Като Сертифициран Тета Хийлинг практик знам как да работя и наблюдавам на всяко едно от нивата процесите и промените, които Създателя на Всичко, което Е прави. Как да се търси корен на проблем, а не повърхностно и временно решение и да се промени в ползотворна по-добра промяна.

Това са процеси на изчистване, лечение, промяна, вграждане на нови програми за най-добро и висше благо.Източник: Ваяна Стайбъл създателка на метода (ThetaHealing®) Тета Лечение

151 views0 comments

Comments


bottom of page