top of page
Search

КАКВО Е НЛП И КАК СЕ ПРИЛАГА КАТО КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ

Updated: Feb 5, 2020

Искам да ви запозная накратко с един от основните „инструменти“, които използвам в консултациите си, и това е НЛП (Невро-лигвистичното програмиране).

Какво е НЛП?

Невро-лигвистичното програмиране (НЛП) е подход за общуване, личностно развитие и психотерапия създаден през 70-те години на 20-ти век от Ричард Бандлър и Джон Гриндер.

Заглавието означава връзката между:

- невроните процеси и клетки в мозъка (невро)

- начините на изразяване и поведение (лингвистично)

- модели на мислене и поведение, които да използваме, за да постигнем желани резултати (програмиране).


„Ние сме склонни да правим това, за което мислим най-често.“


Като резултат на много изследвания, наблюдения, терапия и съвместната работа на Ричард Бандлър с най-добрите специалисти в психологията за времето си, той е разбрал как работи и реагира нашия мозък в различни ситуации.


Изследвал е хора, които са се справили с различни и доста сериозни психични проблеми и взима тези работещи модели (начини на мислене, поведение, работа на мозъка) и ги използва за създаването на мощни НЛП техники, които днес се използват успешно за терапии.


Или кратко казано „Когато разбереш как мислят хората, можеш да ги накараш да променят начина си на мислене. Ако помогнете на хората да мислят различно и активно, то те могат да променят живота си. Ако се опитвате да мотивирате себе си и в същото време си мислите колко трудно е това, то то ще ви бъде трудно. Ако търсите проблеми, винаги ще ги намирате. Ако си зададете въпроса какво може да се обърка, то вероятно нещо ще се обърка.

От друга страна, ако зададете въпроса "Какво върши работа?", ще успеете да го откриете"


Целта на НЛП метода е в намирането на начини да се помогне хората да имат по-добър, по-пълен, по-богат и пълноценен живот.


НЛП се използва успешно за консултиране и терапия, за лично развитие, лични отношения, нежелани навици, повишаване на самооценка, творчески подход в решаването на проблемите, преодоляване на последствията от негативни преживявания в миналото, в управление на персонала и взаимоотношенията с клиентите, постигане на лична посока и цел, подобряване на взаимоотношения и много други области..


НЛП Практик, обучен на този метод, използва различни техники, с които е в състояние да помогне дори при проблеми като фобии, депресия, поведенческо разстройство, психосоматични заболявания, тревожност и паника.


Чрез НЛП техниките ние имаме възможност да променим начина си на мислене, чувствата и поведението си.

С пренастройка на отношението ни чрез сетивата и възприемането ни, ние започваме да се държим по друг начин и се сдобиваме с нови и желани резултати.


И както казва Ричард Бандлър "Не вашата лична история ви прави такива каквито сте, а вашата реакция към нея."


За консултация и терапия с НЛП техники може да ми пишете на

contact@nadiaradeva.com или от изпращане на кратко съобщението от края на страницата.

55 views0 comments

Comments


bottom of page